>Businessclub

Businessclub

Doelstelling van Businessclub HHC is om business-to-business te bevorderen door voor de bij haar aangesloten ondernemers regelmatig activiteiten en bijeenkomsten te organiseren, waar men in een sfeervolle omgeving op informele wijze kennis kan maken met collega-ondernemers.

Een minstens zo belangrijke doelstelling van de club  is om jaarlijks een  sponsorbijdrage te leveren aan de Huizer Hockeyclub waarbij het bijdrage voornamelijk besteed wordt aan de breedte jeugd.

Op deze website kunt u meer informatie lezen over onze activiteiten en de diverse ondernemers die zijn aangesloten.  

Mocht u vragen hebben of zich willen aansluiten bij de Businessclub HHC, dan kunt u contact opnemen met:

Businessclub HHC heeft twee doelstellingen: het bevorderen van de zakelijke contacten van de aangesloten leden en het financieel ondersteunen van de Huizer Hockeyclub.

Sinds de oprichting in 2001 groeide de Businessclub HHC uit van enkele naar inmiddels ongeveer 50 bedrijven. Ons doel is dit aantal de komende tijd flink te laten groeien. Het middel om dit te bereiken is veel mogelijkheden bieden om te netwerken!

Regelmatige business-to-business meetings.

Zaken doen betekent vooral contacten leggen en onderhouden. Hiervoor worden er jaarlijks diverse leuke events georganiseerd, zoals de beroemde stampotavond in Moeke Spijkstra, golf events en tal van andere leuke evenementen, om in een informele gezellige en ontspannen sfeer te netwerken.

Super Sunday's

Ongeveer eens per maand is er op de Huizer hockeyclub de Super Sunday waarbij zowel de dames 1 als heren 1 de zelfde dag thuis spelen. Van deze gelegenheid maakt de Businessclub graag gebruik om te kijken naar mooi hockey en de mogelijkheid te hebben om onder het genot van een drankje gezellig bij te praten.